Сад со молибден

  • MO Molybdenum bowl 1

    Сад со молибден 1

    Примена на молибден и популаризација во науката Молибден е метален елемент, симбол на елемент: Mo, англиско име: молибден, атомски број 42, е VIB метал. Густината на молибден е 10,2 g / cm 3, точката на топење е 2610 ℃ и точката на вриење е 5560. Молибден е еден вид сребрено-бел метал, тврд и тврд, со висока точка на топење и висока топлинска спроводливост. Не реагира со воздухот на собна температура. Како елемент на транзиција, лесно е да се промени нејзината состојба на оксидација, ...
  • MO Molybdenum bowl 2

    Сад со молибден 2

    Примена на молибден и популаризација во науката Молибден е метален елемент, симбол на елемент: Mo, англиско име: молибден, атомски број 42, е VIB метал. Густината на молибден е 10,2 g / cm 3, точката на топење е 2610 ℃ и точката на вриење е 5560. Молибден е еден вид сребрено-бел метал, тврд и тврд, со висока точка на топење и висока топлинска спроводливост. Не реагира со воздухот на собна температура. Како елемент на транзиција, лесно е да се промени нејзината состојба на оксидација, ...