Печат на умирање

  • Stamping Die

    Печат Умри

    Умре за печат е вид на специјална процесна опрема која обработува материјали (метал или неметал) во делови (или полу-готови производи) во процес на ладно печат, што се нарекува умрен ладен печат (попознат како умрен ладен печат). Печат е еден вид метод на обработка на притисок, кој користи